Welkom bij
ZP Ommen
ZP Ommen sluit aan bij ZP Netwerken


ZP Ommen sluit aan bij ZP Netwerken
18 Februari 2016

Op donderdag 18 februari kwamen vertegenwoordigers van elf ZP-netwerken in Ommen bijeen tijdens de eerste regiobijeenkomst in 2016. Doel was om gezamenlijk de intentieverklaring te ondertekenen, waarin de afspraken zijn geformuleerd om zich aan te sluiten bij ZP Netwerken Regio Zwolle. Ook werd toestemming gevraagd en verkregen voor de officiële oprichting van de Raad van Toezicht. Ongeveer anderhalf jaar eerder kwamen de netwerken voor het eerst bij elkaar. De netwerken vertegenwoordigen gezamenlijk honderden ZPP-ers in de regio. Verbinden, van elkaar leren en inspireren staan daarbij hoog in het vaandel. Voor de overheid en grote bedrijven zijn individuele ZZP-ers soms lastig aan te spreken. ZP Netwerken Regio Zwolle biedt hiervoor een oplossing als centraal aanspreekpunt. Tevens is professionalisering van verenigingen door bijvoorbeeld scholing van de besturen, maar ook belangenbehartiging en koppeling naar MKB en groot bedrijf een aandachtspunt. Tot slot wil ZPN de netwerkvorming versterken en de kwaliteit van ZZP-ers in de regio zichtbaar maken.

Dat dit succesvol is mag blijken uit de komst van Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel, naar de bijeenkomst van ZP Netwerken in De Zon te Ommen. Hij wilde graag uit eerste hand van de besturen horen welke knelpunten hun leden tegenkomen. Van Hijum gaf aan blij te zijn met ZP Netwerken als aanspreekpunt voor de provincie en nodigde de aanwezigen uit input te geven voor het MKB-beleid dat momenteel ontwikkeld wordt. Hierop kwam veel input, waarbij zowel zorgpunten als positieve kracht bij het werken als ZP-er naar voren werden gebracht. Tot slot werden alle intentieverklaringen ondertekend, een bijzonder moment.

Wanda Everts, lid van DNO Zwolle en zelfstandig mediator, was aangewezen als formateur bij het samenstellen van de Raad van Toezicht voor ZPN en verhaalde over haar inspanningen. Vanuit de netwerken waren vooraf diverse namen genoemd voor potentiële gegadigden. Wanda heeft hierbij naar regionale vertegenwoordiging gekeken, man-vrouw-verhouding en toegevoegde waarde voor het team. Tijdens de vergadering kon zij melden dat de Raad van Toezicht nu compleet is, waarna de vergadering instemde met de benoeming van de nieuwe leden. De RvT gaat het bestuur van ZPN minstens twee keer per jaar controleren. Daarnaast heeft zij een adviserende rol en kan zij ook zelf onderwerpen aankaarten bij het bestuur. De RvT bestaat uit Ilona Lagen (Ommen), Theo Versteeg (Steenwijkerland) en Wanda Everts (Zwolle).

Na alle plichtplegingen was er tijd voor een toost en groepsfoto. Het bestuur van ZPN bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigde de leden uit naar de bar om na te praten.

Alle foto’s zijn gemaakt door Rick Meinen van Rick Meinen Studio
Orgineel nieuwsbericht van ZP Netwerken.

ZP Netwerken
Frans toats op de samenwerking