Welkom bij
ZP Ommen
Bijeenkomst | Geldt de AVG ook voor mij?


Bijeenkomst | Geldt de AVG ook voor mij?
29 Mei 2018
Geachte leden en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerk bijeenkomst van ZP Ommen. Deze bijeenkomst is op dinsdag 29 mei a.s. bij Flater Eten & Drinken en begint om 20.00 uur.

De avond zal worden ingevuld door Mirjam van Ittersum:
Het thema van de avond is: Geldt de AVG ook voor mij als zzp-er of kleine organisatie?

Ja, dit geldt voor elke onderneming, hoe klein ook. De komst van de nieuwe privacyregels kun je niet ongemerkt voorbij laten gaan. De impact van deze nieuwe wet is niet gering met mogelijke hoge boetes wanneer je in gebreke blijft en daarnaast reputatieschade als gevolg. Daarom is het goed om op een rijtje te zetten wat je allemaal moet doen. Om te zorgen dat je door de bomen het bos nog ziet, organiseren wij een informatiebijeenkomst.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur : ontvangst – inloop bij Flater Eten & Drinken, aan de Markt in Ommen
20.00 uur : Start van de avond met een korte vergadering
20.30 uur : Informatie over de wet AVG door Mirjam van Ittersum.
21.30 uur : Afsluiting met een informele (netwerk)borrel bij Flater Eten & Drinken.
23.00 uur : Einde bijeenkomst.

Net als tijdens de vorige netwerk bijeenkomsten is het mogelijk om een introducé (collega Zelfstandig Professional) mee te nemen. Deze introducé is nog niet op een bijeenkomst van ZP Ommen geweest en kan éénmalig kosteloos met ZP Ommen kennis maken. Uiteraard dient de introducé wel te voldoen aan de voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap (zie ook onze website: www.zpommen.nl)

Wij hopen je te mogen begroeten!
Graag wel even opgeven (voor 26 mei a.s.), zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZP Ommen – Professionals uit het Vechtdal