Welkom bij
ZP Ommen
Bijeenkomst | Kennismaking met de burgemeester


Bijeenkomst | Kennismaking met de burgemeester
27 November 2018
Geachte leden en geïnteresseerden,

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerk bijeenkomst van ZP Ommen. Deze bijeenkomst is op dinsdag 27 november a.s. bij Flater Eten & Drinken en begint om 20.00 uur.

Het thema van de avond is:
Kennismaking met de burgemeester van de gemeente Ommen, de heer Hans Vroomen. De burgemeester van Ommen, de heer Hans Vroomen, wil graag de ZP-ers in Ommen e.o. leren kennen en bezoekt ons daarom. Het is ook de bedoeling dat wij de burgemeester beter leren kennen uiteraard.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur : ontvangst – inloop bij Flater Eten & Drinken, aan de Markt in Ommen
20.00 uur : Start van de avond met een korte vergadering
Stemmen bestuurswissel: Frans Heerink, onze voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar. Wij stellen Karel Bijsterbosch voor als nieuwe voorzitter. Mocht hier bezwaar tegen zijn en/of zijn er tegenkandidaten, dan verzoeken wij om dit per omgaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
20.30 uur : Sprekersschaal: Christine Hulst (Leef 2.0)
20.40 uur : Kennismaking met de heer Vroomen dmv interview en vragen.
21.30 uur : Afsluiting met een informele (netwerk)borrel bij Flater Eten & Drinken.
23.00 uur : Einde bijeenkomst.

Net als tijdens de vorige netwerk bijeenkomsten is het mogelijk om een introducé (collega Zelfstandig Professional) mee te nemen. Deze introducé is nog niet op een bijeenkomst van ZP Ommen geweest en kan éénmalig kosteloos met ZP Ommen kennis maken. Uiteraard dient de introducé wel te voldoen aan de voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap (zie ook onze website: www.zpommen.nl)

Wij hopen je te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZP Ommen – Professionals uit het Vechtdal