Welkom bij
ZP Ommen
Centrum Advocaten
Bert aan het Rot
Centrum Advocaten
Bert aan het Rot
Als zelfstandig advocaat, met meer dan 17 jaar werkervaring in de civiele rechtspraktijk, houd ik mij bij Centrum Advocaten bezig met het verstrekken van juridische adviezen aan zowel particulieren als ook aan bedrijven (MKB). Tevens sta ik mijn cliënten bij in gerechtelijke- en arbitrageprocedures.

Mijn kantoor is gevestigd in Almelo, maar ik ben woonachtig in Ommen. Het is voor mij dan ook geen enkel probleem om uw kwestie – indien u dit beter uitkomt – bij u op kantoor, dan wel bij u aan de keukentafel, te bespreken.

Ik ben, onder meer, werkzaam op de volgende rechtsgebieden: Algemeen Verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht, algemene voorwaarden), Consumentenrecht, Civiel Bouwrecht (aanneming van werk, opleveringsgebreken), Huurrecht, Goederenrecht (eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, opstalrechten, appartementsrechten, verjaring, hypotheekrecht, pandrecht), Aansprakelijkheidsrecht, Burenrecht (onrechtmatige hinder), Non-conformiteit bij woningen (verborgen gebreken), Beslag- en Executierecht, Incassozaken, alsmede zaken die betrekking hebben op het Jachtrecht.

Als ik u nu, of eventueel in de toekomst, van dienst kan zijn, neem dan gerust (vrijblijvend) contact met mij op. Ik ben bereikbaar op nummer 0546 – 89 80 10 en/of middels e-mail: aanhetrot@centrumadvocaten.nl
Neem gerust contact met mij op via aanhetrot@centrumadvocaten.nl of bel 0546 – 89 80 10