Welkom bij
ZP Ommen
Secretariaat Van Elburg
Gina van Elburg
Secretariaat Van Elburg
Gina van Elburg
Als zeer ervaren directiesecretaresse met een Schoeversdiploma verzorg ik alle werkzaamheden op het gebied van secretariële dienstverlening. Omdat iedere onderneming andere wensen heeft voor ondersteuning, kunnen de taken variëren. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring met het notuleren van alle vergadervormen voor alle soorten ondernemingen en diverse gremia. Daarnaast kan ik tijdelijk of voor langere tijd de steun en toeverlaat van de directeur of het management zijn.

Ik ben een duizendpoot, de spin in het web en weet wat het betekent om dienstverlener te zijn, ik ben flexibel, discreet, accuraat, gestructureerd, proactief en servicegericht. Voor alle soorten overleggen bied ik een correcte verslaglegging op niveau. Ik heb een ruime ervaring met notuleren van de volgende overleggen:  
  • VvE – vergaderingen
  • Gemeenteraadsvergaderingen
  • Management teamvergaderingen
  • Directievergaderingen
  • Projectgroep vergaderingen
  • Bouwvergaderingen
  • Algemene ledenvergaderingen
VvE Vergaderingen
Sinds 2015 heb ik mij toegelegd op de ledenvergaderingen van Verenigingen van Eigenaars.Een VvE is verplicht minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. De jaarvergadering dient op grond van de wet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar plaats te vinden. Op dit moment heb ik zo’n 100 VvE’s waarvoor ik de bovengenoemde vergadering in beheer heb.
Neem gerust contact met mij op via info@secretariaatvanelburg.nl of bel 0630619644