Welkom bij
ZP Ommen
Volkerink Projectrealisatie
Volkerink
Volkerink Projectrealisatie
Volkerink
Door de jaren heen zijn vele nieuwbouw-, verbouw-, onderhouds- en renovatie projecten gerealiseerd. Een deel van deze projecten waaraan wij een bijdrage hebben geleverd kunt u vinden op onze site www.volkerink.nu Naast nieuwbouw is het realiseren van projecten waarbij het betreffende object (deels) in gebruik blijft, een van onze specialismen. Dit vraagt om creativiteit,  flexibiliteit en een heldere communicatie, waarbij het beperken van overlast voor de gebruiker centraal staat. Door onze ervaring kunnen wij u de volgende diensten bieden: Projectmanagement
Wij verzorgen de volledige uitvoeringsfase van het project waarbij wij ons inspannen om de gevraagde kwaliteit binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget te realiseren. Verzorgen van calculaties en  aanbestedingen
Wij kunnen voor u de calculatie en de aanbestedingsdocumenten verzorgen. De kostprijsbegroting, het schrijven van een eventueel Plan van Aanpak, het stellen van de nodige vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen; allemaal zaken welke we graag en vakkundig voor u uitvoeren. KAM management
Bouwplaats veiligheid  is een belangrijk onderdeel in het bouwproces. Wij hebben een  veiligheidskundige (MVK, SVK gecertificeerd) in huis die u op dit gebied kan ontzorgen. Ook tijdens de uitvoering kunnen wij veiligheidsadvies bezoeken op de bouwplaats afleggen waarbij de resultaten duidelijk worden vastgelegd in een rapport. Ontwerpmanagement
In samenwerking met een architect kunnen wij het gehele ontwerpproces voor u verzorgen. Dit kan uw architect zijn, of een van de vele architecten waar wij goede ervaringen mee hebben. Zij hebben ieder hun eigen stijl, waarmee wij u graag kennis laten maken. Directievoering en Technisch Toezicht
Als opdrachtgever van een bouwproject wilt u de zekerheid dat er gebouwd wordt conform de gemaakte afspraken. Wij kunnen dit door middel van Directievoering en/of Technisch Toezicht voor u borgen. Het gaat hier om meer dan alleen een controle op het uitgevoerde werk. Door onze jarenlange ervaring weten wij waar de risico’s in het bouwproces zich voordoen en kunnen deze vroegtijdig bespreekbaar maken.