14 november 2024:

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerk bijeenkomst van ZP Ommen op 14 november 2024.