16 november 2023

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerk bijeenkomst van ZP Ommen op 16 november 2023.

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerk bijeenkomst van ZP
Ommen. Deze bijeenkomst is op donderdag 16 november a.s. bij HMH (Herberg Music Hall) aan de
Brugstraat 27 in Ommen en begint om 18.30 uur.

Het thema van de avond is: Fiscale wet- en regelgeving zelfstandige ondernemers

Op deze laatste bijeenkomst van het jaar hebben we ZP Ommen lid Rob Grutter (de Cijfermeesters)
gevraagd voor een presentatie. Hij gaat de actuele zaken behandelen op financieel gebied en
belasting wetgeving die iedere zelfstandige ondernemer moet weten voor 2023 en de komende
jaren. Dus een avond vol Tips&Tricks waar ieder zijn voordeel mee kan doen.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
18.00 uur : Ontvangst – inloop bij HMH, aan de Brugstraat in Ommen
18.30 uur : Stamppot buffet
19.30 uur : Start van de avond met een korte vergadering
• Mededelingen van het bestuur.
• Voorstellen introducees.
• Wisseling in het bestuur (vervanging voor Jarno Hendrikx)
• Overige mededelingen.
19.50 uur : Presentatie jaarrekening 2022 en verslag Kascontrole commissie
20.10 uur : Korte pauze
20.20 uur : Presentatie Rob Grutter met gelegenheid tot stellen van vragen.
21.15 uur : Afsluiting met een informele (netwerk)borrel bij HMH
22.00 uur : Einde bijeenkomst.

Eigen bijdrage voor de hele avond € 10,- p.p., inclusief de drankjes

Net als tijdens de vorige netwerk bijeenkomsten is het mogelijk om een introducé (collega
Zelfstandig Professional) mee te nemen. Deze introducé is nog niet op een bijeenkomst van ZP
Ommen geweest en kan éénmalig kosteloos met ZP Ommen kennis maken. Uiteraard dient de
introducé wel te voldoen aan de voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap (zie ook onze
website: www.zpommen.nl )

Blijf op de hoogte via onze Facebook en LinkedIn.