Maart 2019: Effectief Netwerken

25 maart 2019

Hierbij nodigen wij je van harte uit om aanwezig te zijn bij de volgende netwerkbijeenkomst van ZP Ommen. Deze bijeenkomst is op maandag 25 maart 2019 bij Flater Eten & Drinken en begint om 20.00 uur.

Het thema van de avond is: Effectief Netwerken, het nut van een waardevol netwerk

ZP is een netwerkorganisatie. Maar wat is nu precies netwerken en hoe je dat als ZP’er nu zo effectief mogelijk? Hoe kun je netwerken? Wat wil je ermee bereiken? Wat vind je het prettigst en welke manier van netwerken werkt voor jou het beste? Wat doe je wél en wat doe je niet op netwerkbijeenkomsten?

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur: Ontvangst – inloop bij Flater Eten & Drinken, aan de Markt in Ommen.
20.00 uur: Start van de avond met een korte vergadering.
20:30 uur: Frans’ Topic. Na het vertrek van Taco van der Sligte, die iedere bijeenkomst Taco’s Topic met ons deelde, neemt Frans Heerink dit nu van hem over.
20.35 uur: De ‘Sprekersschaal’ Eén van onze leden aan het woord over zijn/haar werkzaamheden. Vanavond is de beurt aan Esther van Benthem. Zij neemt ons mee in haar wereld en zal de sprekersschaal daarna aan één van de andere leden overdragen.
20:45 uur: Karel Bijsterbosch over Effectief Netwerken.
21.30 uur: Afsluiting met een informele (netwerk)borrel bij Flater Eten & Drinken.
23.00 uur: Einde bijeenkomst.

Net als tijdens de vorige netwerk bijeenkomsten is het mogelijk om een introducé (collega Zelfstandig Professional) mee te nemen. Deze introducé is nog niet op een bijeenkomst van ZP Ommen geweest en kan éénmalig kosteloos met ZP Ommen kennis maken. Uiteraard dient de introducé wel te voldoen aan de voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap (zie ook onze website: zpommen.nl)

Wij hopen je te mogen begroeten!
Graag wel even opgeven (voor 22 maart a.s.), zodat we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.