Privacybeleid

Privacybeleid

ZP Ommen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je persoonsgegevens aan ZP Ommen verstrekt. Wanneer jij je bij ZP Ommen aanmeldt, dan gebruikt ZP Ommen jouw persoonsgegevens om jouw lidmaatschap af te handelen. De persoonsgegevens die ZP Ommen bewerkt zijn onder meer jouw voor- en achternaam, bedrijfsgegevens adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven. Ontvang jij liever geen nieuwsbrieven meer? Bij iedere nieuwsbrief die jij van ZP Ommen ontvangt staat een uitschrijfconstructie opgenomen. 

ZP Ommen gaat altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die jij aan ZP Ommen verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. 

ZP Ommen heeft niet de intentie om jouw persoonsgegevens te verzamelen als jij jonger bent dan 16 jaar, tenzij jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming hebben gegeven. Ben je minderjarig? Neem dan contact op met ZP Ommen via info@zpommen.nl, dan zal ZP Ommen jouw persoonsgegevens verwijderen.

ZP Ommen zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Ook zal ZP Ommen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die jij met ZP Ommen sluit, jij daartoe toestemming hebt verleend of als ZP Ommen daartoe wettelijk verplicht is. Als jouw persoonsgegevens wel worden gedeeld met derden, dan sluit ZP Ommen met hen een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij – net als ZP Ommen – zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Worden jouw persoonsgegevens door ZP Ommen bewaard? Dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jouw verzoek kun je richten aan ZP Ommen via info@zpommen.nl.