Voorwaarden

Voorwaarden ZP Ommen

Voorwaarden lidmaatschap

Dit zijn de voorwaarden voor een lidmaatschap van de vereniging ZP Ommen:
 + Je bent bij de KvK ingeschreven als zelfstandig professional.
 + Je woon- e/o werkadres is in Ommen e.o.
 + Je bent actief met je professie bezig.
 + Je bent ZZP’er of je hebt maximaal 5 werknemers in dienst.

Persoonlijk lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging ZP Ommen is persoonlijk.
Het is mogelijk om een persoonlijk lidmaatschap over te nemen van een (ex)collega. Ook kan een persoonlijk lidmaatschap worden voortgezet door de persoon die de onderneming waarvan het lid eigenaar was, overneemt. 

Aanmelden als lid

Hoe kun je lid worden van ZP Ommen? Als je voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en je wilt ervaren wat het lidmaatschap voor jou kan betekenen, dan ben je van harte welkom om een keer bij een bijeenkomst aanwezig te zijn als gast/introducé. Daarna kun je besluiten om lid te worden. Wil je een keer onze gast zijn? Meld je dan vooraf even aan bij ons secretariaat. Dat kan via het contactformulier op onze website, of je mailt naar info@zpommen.nl.

Wanneer je na afloop van de bijeenkomst besluit om je als lid aan te melden, dan kun je je via de website aanmelden als nieuw lid. Dit doe je op de pagina: “Lid worden”. Je lidmaatschap is geldig na ontvangst van de eerste betaling. Wij sturen je een factuur toe, voorzien van alle gegevens.
Het bestuur beslist te allen tijde over toelating en opzegging van het lidmaatschap van de vereniging.

Contributie

De jaarlijkse contributie is vastgesteld op €50,- Wanneer een ZP’er zich in de loop van een jaar als lid aanmeldt, dan betaalt hij in dat jaar een contributie naar rato. Wanneer daar aanleiding toe bestaat, kan het bestuur voorstellen om de contributie aan te passen.

Wat krijg je als lid

Het bestuur streeft naar minstens vier (netwerk)bijeenkomsten per jaar. Koffie en thee is inbegrepen alsook twee consumpties aan de bar.
Ook is er altijd een interessant onderwerp dat centraal staat of er wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd. En natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid om te netwerken.
Tegen het begin van de zomervakanties sluiten we af met een leuke activiteit en een zomerborrel.
In januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst voor onze leden. De locatie van deze bijeenkomst is bij voorkeur het bedrijf van één van onze leden. Dit is ook een mooie gelegenheid om je bedrijf nader aan je medeleden voor te stellen en hen rond te leiden.
Onze bijeenkomsten vinden plaats bij Flater Eten & Drinken aan de Markt in Ommen. Leden van ZP Ommen mogen kosteloos gebruik maken van deze vergaderruimte. Ook heb je dan een korting op de consumpties.

Lid van ZP Ommen en méér dan 5 werknemers

Het bedrijf van een lid van ZP Ommen kan zodanig groeien dat er op enig moment méér dan 5 werknemers in dienst zijn. Vanaf dat moment valt het lid niet meer onder de voorwaarden waaronder het lidmaatschap kan blijven voortbestaan.
Die leden bieden wij vanaf 1 januari volgend op het moment dat de grens van 5 werknemers is overschreden, de mogelijkheid om sponsorlid te worden. Wij vragen je dan onze vereniging te sponsoren voor een bedrag van € 250,- per jaar. Als sponsor ben je vervolgens van harte welkom om de bijeenkomsten en alle andere activiteiten van ZP Ommen bij te blijven wonen.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van ZP Ommen is een jaarverplichting die een lid aangaat met de vereniging. Een lid kan tegen het einde van het boekjaar opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. ZP Ommen kent een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar.
Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, betekent dat dat je vóór 1 december opgezegd moet hebben, anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd en ben je nog lid tot en met 31 december van het volgende jaar.
Beëindigingen van het lidmaatschap kunnen per mail of per post worden gericht aan het secretariaat van ZP Ommen.

ZP Ommen

t.a.v. Secretariaat
Klaproosstraat 11
7731 WC Ommen

info@zpommen.nl